Zaproszenie na spotkanie z Noblistą

Koleżanki i Koledzy Humboldtczycy

Zaproszenie

Oddział Krakowsko-Katowicki SHP organizuje w dniach 22-23 czerwca 2015 r. (Pn-Wt) krótki 1,5 dniowy Workshop n.t.

Progress in biomedicine and neuromedicine

z udziałem prof. Erwina Nehera z Max Planck Institute for Biophysical Chemistry w Getyndze – laureata Nagrody Nobla z dziedziny biofizyki i medycyny.

Prof. Neher otrzymał nagrodę Nobla za wyjaśnienie roli pojedynczych kanałów jonowych w komórkach. Jest to obszar szeroko rozumianej fizjologii, biofizyki i biochemii. Wygłosi On wykład plenarny zatytułowany Ion Channels: Their Discovery, their Function, and their Role in Disease

Wśród innych zagadnień, które chcielibyśmy poruszyć w trakcie konferencji są m.in.:

  • Grand challenge: neurophenomics for understanding people, from genes to behaviour
  • Mesenchymal stem cells in regenerative processes of neurodegenerative disease
  • Unity of soul and brain – from dualism toward integration
  • Sleep and brain – temptation for reassessment
  • Neuropsychoanalysis – pairing psychoanalysis with neurobiological research
  • Biomedical Engineering – opportunities and threats
  • Metabolomics of personalized antibiotic therapy: new approaches for drug monitoring

Zaproszenie do aktywnego uczestnictwa w Workshopie przyjęło wielu wybitnych uczonych (m.in. profesorowie, Dominika Dudek, Marian Lewandowski, Tadeusz Marek, Tadeusz Popiela, Ryszard Tadeusiewicz, Jerzy Vetulani).

Serdecznie zapraszamy wszystkich Humboldtczyków do udziału. Będzie to doskonała okazja zarówno do wysłuchania ciekawych wykładów jak też do uczestnictwa w dyskusjach panelowych oraz w nieformalnych spotkaniach z Noblistą.

Prosimy Państwa także o rozpowszechnienie informacji o Workshopie w swoim środowisku jak też do wskazania nam osób potencjalnie zainteresowanych tą tematyką. W szczególności kierujemy to zaproszenie do Osób zajmujących się biologią, biochemią, biofizyką, neurologią, psychiatrią, medycyną czy też filozofią, etyką i prawem w aspekcie biomedycznym.

Planujemy także zaproszenie do uczestnictwa w Workshopie kilkunastu młodych uczonych (adiunktów, asystentów oraz doktorantów) i jeśli mieli by Państwo takie kandydatury to prosimy o ich zgłoszenie. Młodzi badacze reprezentować mogą dowolną dziedzinę nauki, jednak przy kwalifikacji pierwszeństwo będą miały osoby, których tematyka badawcza jest pokrewna z obszarem zainteresowań naukowych prof. Nehera. Będą oni zobowiązani do przedstawienia posteru. W szczególności poszukiwani są młodzi badacze, którzy zechcieli by uczestniczyć w planowanej specjalnej dyskusji Młodych z udziałem Gościa. Chętni podjęcia się takiego zadania proszeni są o wyraźne zaznaczenie tego w swoim zgłoszeniu poprzez dopisek „zgłaszam swój udział w dyskusji z Noblistą”.

Planujemy, że uczestnictwo w Workshopie będzie dla Humboldtczyków bezpłatne. Będziemy zabiegać także o znalezienie dodatkowych środków celem pokrycia np. ew. kosztów noclegu.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń i zatem Osoby zainteresowane uczestnictwem w Workshopie prosimy o szybką zwrotną wstępną rejestrację, z uwagi na konieczność złożenia formalnego wniosku do Bonn o dofinansowanie.

Prosimy o nadesłanie wstępnych zgłoszeń w terminie do 28 lutego 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy